Inleiding

Koersplan
Cazas Wonen

2023 – 2026

Samen sterk voor woongeluk

Daar staat Cazas Wonen voor.

Wij werken aan kernen en buurten waar het prettig samenleven is en waar voldoende kwalitatieve, duurzame en betaalbare woningen beschikbaar zijn.
Als sector en als corporatie staan we voor een enorme opgave. Niet eerder was de uitdaging voor corporaties zo groot en zo breed. Daarnaast verandert de wereld om ons heen steeds sneller. Wij pakken de handschoen op en zorgen binnen onze verantwoordelijkheden – en als het nodig is daarbuiten – voor een zo’n groot mogelijke maatschappelijk impact. We kunnen en willen dit niet alleen doen, we doen het samen met onze bewoners én met onze partners.

We kunnen en willen dit niet alleen doen, we doen het samen met onze bewoners én met onze partners.

Het eerste koersplan

van Cazas Wonen

Dit is het eerste koersplan van Cazas Wonen, voortgekomen uit Provides en GroenWest. De samenvoeging van beide corporaties heeft geresulteerd in een corporatie met voldoende kracht om impact te maken. Ambitieus en niet bang om grote stappen te zetten. Dit koersplan is een reflectie van die ambitie. Het geeft antwoord op wat we de komende jaren gaan doen en hoe.
Het koersplan bevat onze visie en onze ambities voor de komende vier jaar. Onze ambities zijn het kompas voor de keuzes die wij maken. We spannen ons hierbij in om, op een verantwoorde wijze, ons maatschappelijk vermogen maximaal in te zetten.

Onze ambities zijn het kompas voor de keuzes die wij maken. We spannen ons hierbij in om, op een verantwoorde wijze, ons maatschappelijk vermogen maximaal in te zetten.

De kern

bestaat uit 2 delen

De kern van ons koersplan bestaat uit twee delen: wat we doen en hoe we dat doen met daaronder de belangrijkste thema’s:

Wat

gaan we doen?

Samen werken aan leefbare kernen en buurten

Zorgen voor voldoende kwalitatief goede woningen

Werken aan duurzame en betaalbare woningen

Hoe

doen we dat?

Dichtbij & samen met onze bewoners

Als organisatie werken we in vertrouwen met elkaar, durven we te doen, werken wij resultaatgericht en verbeteren we continu

Het benoemen van ambities alleen is niet voldoende, concrete acties zijn belangrijk.
Jaarlijks werken we onze visie en ambities uit in jaarplannen en begrotingen, prestatieafspraken, complexbeheerplannen en wijkvisies – samen met bewoners en met onze partners.

Onze maatschappelijke impact relateren we daarbij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) zoals geformuleerd door de Verenigde Naties. De SDG’s zijn 17 mondiale doelen die moeten leiden tot verbeteringen in de wereld op het gebied van inclusiviteit, rechtvaardigheid en duurzaamheid. Cazas Wonen wil als bewuste, duurzame organisatie bijdragen aan en rapporteren op de SDG doelen die betrekking hebben tot de duurzaam gebouwde en leefbare omgeving.

Cazas Wonen wil als bewuste, duurzame organisatie bijdragen aan en rapporteren op de SDG doelen die betrekking hebben tot de duurzaam gebouwde en leefbare omgeving.

Volgende

Onze omgeving